Certifikat

Miljö

Varför är miljöarbetet viktigt?

Att transporter bidrar till växthuseffekten har inte undgått oss därför såg vi det som en självklarhet i att engagera oss i detta. Vi gör detta genom vårt miljöledningssystem.

I praktiken innebär den att vi gör kontinuerliga miljöutredningar för att hela tiden kartlägga på vilket sätt vi påverkar miljön. Utifrån de påverkan vi åstadkommer upprättar vi riktlinjer för hur vi skall uppträdda och utifrån detta sätter vi miljömål för verksamheten. För att uppfylla ställda mål tar vi fram arbetssätt för att ständigt minska vår negativa påverkan.

 

Miljöpolicy

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

-      Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön

-      Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.

-      Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.

-      Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.

-      Vi skall på förhand analysera nya verksamheters miljöpåverkan.

-      Vi skall redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.

 

Denna reviderad och antagen av VD Conny Johansson 2024-02-21