Certifikat

Miljö

Varför är miljöarbetet viktigt?

Att transporter bidrar till växthuseffekten har inte undgått oss därför såg vi det som en självklarhet i att engagera oss i detta. Vi gör detta genom vårt miljöledningssystem.

I praktiken innebär den att vi gör kontinuerliga miljöutredningar för att hela tiden kartlägga på vilket sätt vi påverkar miljön. Utifrån de påverkan vi åstadkommer upprättar vi riktlinjer för hur vi skall uppträdda och utifrån detta sätter vi miljömål för verksamheten. För att uppfylla ställda mål tar vi fram arbetssätt för att ständigt minska vår negativa påverkan.

En annan fördel med systemet är att vi blir medvetna om de miljölagar som berör vår verksamhet vilket är en trygghet för våra kunder.

 

Vår Miljöpolicy

Transportbolaget AB skall minska sin miljöpåverkan så långt det är ekologisk motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 

Detta gör vi genom att:

  • Ständigt öka nyttjandegraden av våra leveranser.
  • Främja användandet av miljöanpassade fordon och tillbehör.
  • Använda oss av miljömedvetna leverantörer i första hand.
  • Öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor som berör oss.
  • Kartlägga och följa miljölagstiftning som berör vår verksamhet.
  • Vara ett föredöme genom ständiga förbättringar med hjälp av våra rutiner och mål.