Historik

Transportbolaget i Eskilstuna AB startade sin verksamhet år 2001 med tre delägare inom åkeribranschen. Företaget har växt snabbt. Detta har vi åstadkommit genom nöjda kunder med kontinuerligt tillskott av nya, allt eftersom våra kunder rekommenderar oss. Nyckelorden har varit att skapa trygghet och hålla hög leveranssäkerhet samt arbeta med serviceinriktad personal, miljöansvar, känsla för kvalitet och att ständigt bli bättre.

Eftersom kvalitets- och miljöansvar hela tiden funnits med i vårt arbete, bestämde vi oss för att kvalitets- och miljöcertifiera företaget under våren 2004. Sedan dess är vi kvalitets- och miljöcertifierade enl ISO 14001 och ISO 9001.