Certifikat

Kvalité

 

 Kvalitetspolicy

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. Våra kunder skall kunna lita på att transporten sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi lämnar helhetslösningar på våra tjänster. Vi ger inte bara "transport"- service utan även "personlig" service till kunden, där det är praktiskt möjligt.

 

-      Vårt kvalitetsarbete skall präglas av bästa möjliga servicen till våra kunder.

-      Vi skall alltid tillhandahålla rätt fordon, anpassade för transporten samt personal med rätt kompetens i

       välskötta fordon.

-      Vi skall alltid hålla hög leveranssäkerhet gentemot våra kunder.

-      Våra rutiner och arbetssätt skall ständigt förbättras med hjälp av vårt verksamhetssystem.

-      Lagar och förordningar skall följas, bevakas och uppdateras kontinuerligt.

 

Denna reviderad och antagen av VD Conny Johansson 2024-02-21