Certifikat

Kvalité

Våra kvalitetsambitioner

Känsla för ett väl utfört uppdrag är en förutsättning för företagets överlevnad.

Vårt kvalitetsarbete omfattar hela vår verksamhet inklusive alla våra transportörer, våra leverantörer, kunder och mottagare av leverans.

Verksamheten styrs genom förankrade och strukturerade rutiner, där informationsinsamling för underlag till beslut sker kontinuerligt genom vårt verksamhetssystem.

 

Vår Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete ska präglas av bästa möjliga service till våra kunder.

Vi skall alltid tillhandahålla rätt fordon, anpassad för transporten samt personal med rätt kompetens i välskötta bilar.

Vi skall alltid hålla hög leveranssäkerhet gentemot våra kunder.

Våra rutiner och arbetssätt skall ständigt förbättras med hjälp av vårt verksamhetssystem.

Lagar och förordningar följs och bevakas och uppdateras kontinuerligt.